Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Žemaitkiemių (2) pradinė mokykla

Žemaitkiemiuose (2) XVIII a. I pusėje įkurta pradinė mokykla.

Žematkiemių (2) pradnė mokyklà, įkurta 1736–1740. Daugiau nei šimtmetį vaikus mokė šuilmistrai. 1871 atsiųstas Karalienės mokytojų seminarijos absolventas Augustas Gindleris, spėjama, buvo pirmasis kvalifikuotas šios mokyklos pedagogas. Antras – Karlas Louisas Frölichas mokytojauti atvyko 1885. Tipinis mūrinis mokyklos namas su ūkiniu trobesiu pastatytas 1897–1914. Mokyta vokiečių kalba. 1929 lankė 29 vaikai (24 vokiečiai, 5 lietuvininkai). Tuo metu dirbęs pedagogas lietuviškai nemokėjo. 1936 mokyti 48 moksleiviai (26 mergaitės ir 22 berniukai), iš jų 45 evangelikai liuteronai, 3 katalikai.

Albertas Juška