Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Zbignevas Steponavičius

XX a. kraštotyrininkas, filatelistas.

Steponãvičius Zbignevas 1934 XI 26 Kaune 2001 I 4 ten pat, kraštotyrininkas, filatelistas. 1962 baigęs Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą dirbo įvairiose organizacijose. 1963 įsteigė kraštotyros draugijos Šilutės rajono skyrių, iki 1983 jam vadovavo. Dalyvavo komisijoje dėl Vydūno gimtinės namo nustatymo ir jo paženklinimo memorialine lenta prie Jonaičių buvusios mokyklos pastato (1968). Parašė knygas Iš Šilutės istorijos, 1983, Šilutės paštas I d., 1998, II d., 2000. Sudarė rinkinį Lietuvos paštui – 80, 1998. 1994–2001 redagavo žurnalą Paštas ir filatelija Lietuvoje. Buvo Lietuvos filatelistų sąjungos valdybos narys. Parengė siūlymų, kokius atkurtos Lietuvos pašto ženklus ir kitus pašto dokumentus reikėtų išleisti.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Zbignevas Steponavičius

Iliustracija: Zbignevo Steponavičiaus knygos „Šilutės paštas“, II dalies antraštinis lapas, 2000