Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Žardės-Bandužių archeologinis kompleksas

archeologiniai objektai, esantys teritorijoje, iki XIX a. priklausiusioje Bandužių ir Žardės kaimams.

Žadės-Bandùžių archeològinis komplèksas, archeologiniai objektai, esantys teritorijoje, iki XIX a. priklausiusioje Bandužių ir Žardės kaimams. Susideda iš Žardės (Kuncų) piliakalnio su gyvenviete ir 3 senovės gyvenviečių komplekso prie Smeltalės upės (Žardės senovės gyvenvietė, Žardės senovės gyvenvietė II, Žardės senovės gyvenvietė III) bei 3 senovės gyvenviečių prie Kretainio upelio (Bandužių senovės gyvenvietė, Bandužių senovės gyvenvietė II, Bandužių-Žardės senovės gyvenvietė) ir Bandužių kapinyno (1 pav.).

Prie Smeltalės esančias Žardės senovės gyvenvietes 1990–1999 tyrė Jonas Genys. Buvo aptikti keli kultūriniai horizontai su pastatų, gatvių liekanomis, židiniais ir įvairiais radiniais. Gyvenvietės prie piliakalnio datuojamos I tukstantmečio pradžia–II tūkstantmečio pradžia, Žardės II ir III senovės gyvenvietės – I tūkstantmečio 2 puse; Žardės senovės gyvenvietė – I tūkstantmečio pabaiga–XIII/XIV a. Šiauriau nuo Žardės senovės gyvenviečių, prie Kretainio upelio (šiuo metu dalis jo vagos panaikinta arba numelioruota) buvo aptiktos 2 Bandužių gyvenvietės. Šioje vietoje galėjo būti viena gyvenvietė, kadangi liekanos surastos ant tos pačios kalvos, kurios dalis nukasta sovietmečiu statant Klaipėdos miesto mikrorajoną. Kalvos šiaurvakarinėje dalyje per archeologinius žvalgomuosius tyrimus 2004 buvo aptikta neaiškios paskirties duobė su lipdytos keramikos fragmentu. Tikslesnė šios gyvenvietės (Bandužių senovės gyvenvietė II) chronologija ir ribos nenustatytos. Už kelių šimtų metrų į pietus nuo minėtos gyvenvietės, tos pačios kalvos pašlaitėje, 2007 buvo aptikta gyvenvietės (Bandužių senovės gyvenvietė) liekanų. Greta Kretainio upelio intako aptikta neaiškios paskirties duobė su lipdytos keramikos fragmentais ir geležies lydymo vieta bei šachtine rudnele su anga šlako išleidimui. Tokio tipo rudnelės datuojamos III–VIa. ir IX-XI a., bet radioaktyviosios anglies (C14) tyrimais nustatyta, kad šioje vietoje geležis galėjo būti lydoma nuo I tūkstantmečio prieš Kristų. Šalia gyvenviečių yra Bandužių kapinynas (Bandūžiai), kurį 1935 tyrė E. Naubūras, 1974 L. Vaitkunskienė, 1985–1989 J. Stankus. 2004 žvalgomuosius tyrimus atlikusi R. Bračiulienė rado moters kapą su daug įkapių. Per visą tyrimų laikotarpį buvo aptikti kapai su akmenų vainikais, griautiniai ir degintiniai kapai (datuojami I a. pabaiga–XIII a. I puse).

Bandužių-Žardės senovės gyvenvietes 2006 ir 2008 tyrė Ieva Masiulienė ir Audronė Bliujienė. Čia aptiktos 273 archeologinės struktūros: židiniai, laužavietės rūdai apdegti, medžio anglies gaminimo duobės (2 pav.), šulinys, kelios stulpavietės, keliasdešimt duobėse įrengtų židinių (3 pav.), kelios atviro tipo laužavietės. Dalis duobių siejamos su rūdos gavyba, kai kurių duobių ar struktūrų paskirtis nenustatyta. Surinkta keli šimtai keramikos fragmentų: lipdytos lygiu paviršiumi, brūkšniuotos, grublėtos, kruopėtos (4 pav.) bei virvelinės keramikos. Kai kuriose duobėse rasta neapdirbto gintaro fragmentų, titnago nuskeltų gabalų ar dirbinių, gyvulių kaulų, šlako gabalų ir gargažių. Gyvenvietės teritorijoje rastas ir gana retas radinys – sidabro lydinio fragmentas, datuojamas XIV a. viduriu ar II puse (5 pav.). Nustatyta, kad ūkinė veikla šioje gyvenvietėje buvo vykdoma I tūkstantmečio pr. Kr.–II tūkstantmečio po Kr. pradžioje. Kai kurie radiniai rodo, kad netoliese galėjo būti ir finalinio paleolito medžiotojų stovyklavietė bei neolito ir bronzos laikotarpio gyvenvietė.

L: Vaitkunskienė L. Bandužių kapinyno III–VI a. kapų 1974 m. tyrinėjimai // Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai, serija A. 1976, 2(55); Stankus J. Bandužių kapinynas // Lietuvos archeologija. 1995, t. 12; Bliujienė A., Bračiulienė R. Prašmatniosios Barbaricum paribio diduomenės moterys ir jų vyrai // Lietuvos archeologija. 2007, t. 30; Masiulienė I. Žardės gyvenviečių kompleksas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. 2007; Masiulienė I. Žardės–Bandužių kompleksas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. 2008; Masiulienė I. Žardės, Bandužių senovės gyvenvietė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. 2009.

Ieva Masiulienė

Iliustracija: Žardės-Bandužių archeologinis kompleksas: 1 – Žardės, Kuncų piliakalnis su gyvenviete; 2 – Žardės senovės gyvenvietė; 3 – Žardės senovės gyvenvietė II; 4 – Žardės senovės gyvenvietė III; 5 – Bandužių, Žardės senovės gyvenvietė; 6 – Bandužių senovės gyvenvietė; 7 – Bandužių kapinynas; 8 – Bandužių senovės gyvenvietė II

Iliustracija: Duobė, skirta medžio angliai gaminti, kuri buvo reikalinga geležiai lydyti

Iliustracija: Ūkinės-gamybinės paskirties židinys

Iliustracija: Kruopėtos keramikos fragmentai, rasti viename iš gyvenvietės židinių

Iliustracija: Sidabro lydinio fragmentai, XIV a. vidurys arba antra pusė