Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Žalgirių (3) pradinės mokyklos

Žalgiriuose (3) XIX–XX a. veikusios pradinės mokyklos.

Žalgiri (3) pradnės mokỹklos. Pirmoji mokykla įkurta 1878. Kitais metais joje atidaryta II, 1897 – III klasė. Daugėjant besimokančiųjų prireikė dar vienos mokyklos. Ji atidaryta 1886. Patogumo dėlei anksčiau įkurtoji pavadinta Žalgirių A, naujoji – Žalgirių B mokykla. Pastaroji 1889 tapo dviklasė, 1904 triklasė. Abiejose mokyta vokiečių kalba. Tokia tvarka išliko ir Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos. Tarpukariu Žalgirių A mokykloje dirbo vyr. mokytojas Jonas Janužys, Gustavas Liūdžuvaitis (Ludszuweit) ir Maria Watzig, Žalgirių B – sutuoktiniai Werneris ir Charlotė Wietzkeriai, Ansas Abromaitis. Maždaug pusė vaikų save laikė vokiečiais, kita pusė lietuvininkais. Čia dirbę pedagogai lietuvių kalbą buvo kiek pramokę. Buvo ir atkaklių vokiečių kalbos gynėjų. Esant tokiai situacijai prireikė privačių lietuviškų mokyklų. Jos t. p. buvo nemažos. 1937 Žalgirių A mokyklą lankė 37, 1938 – 38 moksleiviai. Mokė pedagogai Lynas ir Strėkys. Žalgirių B privačioje mokykloje mokytoja Perentaitė 1937 mokė 17, 1938 – 18 vaikų. 55 šių mokyklų moksleiviai buvo senųjų vietos gyventojų vaikai, 1 iš vėliau čia atsikėlusiųjų šeimos. 8 jų namuose kalbėjosi lietuviškai, 34 abiem krašto kalbomis, 14 vokiškai.

Albertas Juška