Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Žabynų parapinė mokykla

Žabynuose po 1575 įkurta parapinė mokykla.

Žabynų parãpinė mokyklà pradėjo veikti po 1575. Kelios precentorių pavardės žinomos nuo XVIII a. 1760 mokė Ch. Luŗas, 1813 – Riedelsbergas, 1835 – J. F. Jaquetas, 1838 – F. L. Sablowskis. 1841 precentoriavęs F. Gumbalaitis (Gumbalat), spėjama, buvo pirmasis precentorius lietuvininkas. Po 1845 paskelbtos švietimo sistemos reformos mokyta pagal liaudies mokyklų (vok. Volksschule) planus. Precentorius pakeitė mokytojų seminarijose parengti pedagogai. Šiuo laikotarpiu Žabynų mokykloje dirbusių pedagogų sąraše nemažai lietuviškai skambančių pavardžių: 1851 mokė G. Stepūnas (Steppuhn), 1869 – Ašraitis (Aschrat), 1901 – E. Pilciūnas (Pilzhun), 1911 – Rimaitis (Rimat). Vaikai mokyti vokiečių kalba.

Albertas Juška