Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Wulf Wagner

Vulfas Dytrichas Vagneris, vokiečių inžinierius, architektūros istorikas.

Wagner Wulf Dietrich (Vulfas Dytrichas Vagneris) 1969 V 10Mannheime (Vokietija), inžinierius, architektūros istorikas. Dr. Tiria Rytų Prūsijos architektūros objektus. Karlsruheʼs universitete apgynė disertaciją Karaliaučiaus karališkųjų rūmų tema, kurios pagrindu išleido veikalą Das Königsberger Schloß, eine Bau- und Kulturgeschichte, 2 t., 2008–2009 [Karaliaučiaus pilis: statybos ir kultūros istorija]. Dar parašė knygas Die Güter des Kreises Heiligenbeil, 2005 [Šventapilės apskrities dvarai], Kultur im ländlichen Ostpreußen: Geschichte, Güter und Menschen. Kreis Gerdauen. 2 t., 2008–2009 [Kultūra Rytprūsių kaime: Istorija, dvarai ir žmonės. Girdavos apskritis].

Gerhard Lepa