Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Wolfenbüttelio postilė

seniausias žinomas lietuvių kalba ranka rašytų pamokslų rinkinys.

Wolfenbüttelio postlė, apie 1563–1573 datuojamas seniausias žinomas lietuvių kalba ranka rašytų pamokslų rinkinys (2 dalys). Verstas iš įvairių vokiečių ir danų autorių pamokslų, vertėjai nenustatyti. Kūrinys žinomas pagal 1896 Wolfenbüttelyje (Vokietija) JAV profesoriaus Hanso Schmidto-Wartenbergo surastą nuorašą. Wolfenbüttelio postilės turinį sudaro 72 evangelikų teologų išversti pamokslai, skirti sekmadienių ir švenčių pamaldoms, yra trumpos Evangelijos ištraukos. Rankraščio I dalies pabaigoje yra vokiškas įrašas, kad ši dalis baigta perrašinėti 1573 IX 2. Veikalas skirtas dvasininkams, versta iš vokiečių ir lotynų kalbų. Yra originalių vietų. Kalbama apie katalikybės sklaidos sunkumus Mažojoje Lietuvoje, minimas vietos gyventojų gamtos jėgų garbinimas, prietarai ir burtai (aptariami įvairūs būrimo būdai), smerkiamas palaidas gyvenimas, randama žinių apie šventinius valgius, mediciną. Rašyba nenuosekli, kalba – tarmių mišinys. Ryškūs žemaičių elementai. Yra Rytų Lietuvai, ypač pietų aukštaičiams, t. p. vakarų aukštaičiams su išlaikytais ilgaisiais balsiais nekirčiuotose galūnėse, būdingų formų. Wolfenbüttelio postilė turi 301 folianto didumo lapą (602 puslapius), įrišta mediniais rusva veršelio oda aptrauktais viršeliais. Pradėjo tirti V. Gaigalaitis (3 dalių publikacija 1900–1903). 1965 kalbininkas Gordonas Buellas Fordas pradėjo spausdinti faksimilinę kopiją, tačiau nebaigė. Pirmą karta visą Wolfenbüttelio postilę transkribavo ir paskelbė Juozas Karaciejus (1995), 2008 Jolanta Gelumbeckaitė parengė fundamentinį leidimą. Wolfenbüttelio postilė yra svarbus šaltinis lietuvių etnologijai, istorijai, knygotyrai, kalbai, kultūrai, literatūrinei raštijai, etimologijai tirti.

L: Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorija 3: Senųjų raštų kalba. V., 1988; Karaciejus J. Wolfenbüttelio postilė. V., 1995; Palionis J. Mįslingas senasis lietuvių rašto paminklas // Metai, 1997, nr. 2; Kaunas D. Rankraštinė lietuviška knyga „Wolfenbüttelio postilė“ // Knygotyra, 2009, t. 53; Palionis J. Naujas, monumentalus Volfenbiutelio postilės leidimas // Metai. 2009 nr. 5–6; Gaigalat W. Die Wolfenbütteler litauische Postillenhandschrift aus dem Jahre 1573. Tilžė, 1900.

Zigmas Zinkevičius