Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Wojciech Smoczynski

Voicekas Smočinskis, lenkų kalbininkas.

Smoczyński Wojciech (Voicekas Smočnskis) 1945 III 12Głowne (Lenkija), lenkų kalbininkas. 1967 baigė Varšuvos universitetą. 1967–1970 studijas tęsė Krokuvos universitete, 1974 tobulinosi Oslo, 1983–1985 Vienos universitetuose. Nuo 1969 dirbo Krokuvos, nuo 1988 dar ir Varšuvos universitete; profesorius (1991). Daugiausia tiria baltistikos (ypač lietuvių ir prūsų kalbų) įvairias problemas. Smoczyńskio iniciatyva organizuojami prūsų kalbos kolokviumai, atskiromis knygomis skelbiama jų medžiaga (Colloquium Pruthenicum Primum, Warszawa, 1992; Colloquium Pruthenicum Secundum, Warszawa, 1998). Smoczyńskis parašė monografiją Untersuchungen zum deutschen Lehngut im Altpreussischen, 2000 [Vokiečių kalbos skolinių senojoje prūsų kalboje tyrimas]. Įkūrė ir redaguoja tarptautinį baltistikos tęstinį leidin Linguistica Baltica, kur skelbiama ir straipsnių apie lietuvių kalbą Mažojoje Lietuvoje.

L: Stundžia B. Wojciechas Smoczyńskis // Žodžiai ir prasmės. V., 1991; Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorija, t. 6. V., 1994.

Zigmas Zinkevičius