Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Władysław Nehring

Vladislavas Nėringas, XIX–XX a. lenkų literatūros istorikas.

Nehring Władysław (Vladislavas Nringas) 1830 1909, lenkų literatūros istorikas. Domėjosi ir prūsų bei lietuvių literatūra. Profesoriaudamas Breslavo universitete, 1889 paskelbė straipsnį Ein altes Denkmal der litauischen Sprache [Senas paminklas lietuvių kalbai]. Jame išaiškino lietuviškos dainos šilkinėje juostoje skirsnį (nustatė, kad tai ne 1512, o 1812 tekstas − šilkas, lotyniškas raidynas ir kita liudija apie dainos XIX a. kilmę). Nehringas paliko ir prūsų lietuvių etnografinių aprašų.

LE