Mažosios Lietuvos
enciklopedija

William Urban

XX a. JAV istorikas.

Urban William, XX a. JAV istorikas. Filosofijos dr. (1967). 1957–1959 studijavo Bayloro universitete Teksase, 1963 – Austino universitete Teksase. 1964–1965 tobulinosi Hamburgo universitete (Vokietija). Nuo 1966 dėstė Monmoutho koledže, Lee L. Morgano istorijos ir tarptautinių studijų profesorius Kansaso universitete, buvo vizituojantis profesorius Italijos, Jugoslavijos, Čekijos universitetuose. 1973 tyrinėjo Prūsijos istorijos šaltinius Jogailaičių universitete Krokuvoje (Lenkija); 1975–1976 – H. G. Herderio institute ir Philippso universitete (Marburge prie Lahnės). 1985 tapo Baltische Historische Kommission [Baltijos istorijos komisija] nariu korespondentu. 1991–1994 Journal of the Baltic Studies [Baltų studijų žurnalas] redaktorius, Historische Kommission für Ost-und Westpreussische Landesforschung [Rytų ir Vakarų Prūsijos kraštų istorijos tyrimo komisija] Vokietijoje narys. Parašė: The Baltic Crusade, 1975 [Kryžiaus žygiai į Baltijos kraštus]; The Prussian Crusade, 1980 [Kryžiaus žygiai į Prūsiją]; The Livonian Crusade, 1981 [Kryžiaus žygiai į Livoniją]; The Samogitian Crusade, 1989 [Kryžiaus žygiai į Žemaitiją, lietuvių 2005]; Tannenberg and After, 2001 [Žalgiris ir kas po jo, lietuvių kalba 2004]; The Teutonic Order, a military History, 2003 [Vokiečių ordinas, karo istorija; vertimai į lenkų, švedų, vengrų kalbas] ir kitų knygų. Su kitais išleido istorinių šaltinių rinkinius: The Livonian Rhymed Chronicle, 1977 [Eiliuotoji Livonijos kronika], The Chronicle of Baltasar Russow, 1988 [Baltazaro Rusovo kronika], Solomon Herring‘s Chronicle, 1992 [Solomono Heringo kronika], Johannes Renner‘s Chronicle, 1997 [Johanno Rennerio kronika].

Valentina Karpova