Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Willi Kukulies

atsiminimų knygos autorius.

Kukulies Willi (1921 IV 29 Tovėje, Pakalnės apskrityje 2018 I 13). Išeivijoje 1957-1991 parengė atsiminimus Geschichtenund Gedichte aus meinem Heimatsdorf Tawe und „umzu“ [Istorijos ir eilės iš mano gimtojo krašto Tovės ir iš kitur], kuriuose pateikta vertingų žinių apie gyvenimą sovietmečiu sunaikintuose Nemuno deltos kaimuose.

MLFA