Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Willi Kukulies

atsiminimų knygos autorius.

Kukulies Willi 1921 IV 29Tovėje (Pakalnės aps.) 2018 I 13. Išeivijoje 1957-1991 parengė atsiminimus Geschichtenund Gedichte aus meinem Heimatsdorf Tawe und „umzu“ [Istorijos ir eilės iš mano gimtojo krašto Tovės ir iš kitur], kuriuose pateikta vertingų žinių apie gyvenimą sovietmečiu sunaikintuose Nemuno deltos kaimuose.

MLFA