Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Wiliam Falk

Viljamas Falkas, Klaipėdos krašto Direktorijos pirmininkas.

Falk Wiliam (Viljamas Fálkas), Klaipėdos krašto Direktorijos pirmininkas 1926 XI 25–1927 I 4. Baigus valdyti Erdmono Simonaičio Direktorijai (1926 XI 24), naujasis Klaipėdos krašto gubernatorius Karolis Zaikauskas pavedė Pramonės rūmų nariui Falkui sudaryti naują Direktoriją. Seimelio posėdyje lapkričio 30 d. Falkas perskaitė deklaraciją, kurioje siūlė krašto ekonominius reikalus spręsti glaudžiai bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos vyriausybe. Dėl to vokiečių daugumos partijų blokas Falko Direktorijai pareiškė nepasitikėjimą: esą gubernatorius, prieš skirdamas pirmininką, nepaklausė daugumos nuomonės. Dėl to kilo Falko Direktorijos (kaip prieš tai E. Simonaičio) krizė. Tai kenkė krašto ekonomikai. Po Falko nuo 1927 I 4 Direktorijos pirmininku tapo Viktoras Švelnius.

Algirdas Matulevičius