Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Wilhelmas Banžėrius

XX a. evangelikų liuteronų kunigas, visuomenės veikėjas.

Banžrius Wilhelmas 1909 I 2Voveriškiuose (Klaipėdos aps.) 1981 XI 21Korschenbreuche (Vokietija), evangelikų liuteronų kunigas, visuomenės veikėjas. 1930 baigė Vytauto Didžiojo gimnaziją. Studijavo teologiją Vytauto Didžiojo universitete ir Karaliaučiaus universitete, toliau mokėsi Greifswalde (Vokietijoje) ir Vienoje (Austrijoje). 1937 ordinuotas kunigu ir paskirtas į Pašyšių parapiją, kurios valdytoju dirbo jau nuo 1934. Čia kunigavo daugiau kaip 10 metų. Dalyvavo lietuvių kultūrinėje veikloje, kasmet laikydavo pamaldas garsiojoje Joninių šventėje ant Rambyno kalno. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, buvo paimtas į Vokietijos kariuomenę ir pasiųstas į Rytų frontą; pateko į rusų nelaisvę. Paleistas kunigavo įvairiose Rytų Vokietijos vietovėse. Išėjęs į pensiją 1974 pasitraukė į Vakarų Vokietiją. Dalyvavo Evangelikų Liuteronų Bažnyčios lietuviškoje veikloje.

Albertas Juška

Jurgis Reisgys

Algirdas Žemaitaitis