Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Wilhelm von Humboldt

Vilhelmas fon Humboltas, XVIII–XX a. vokiečių kalbotyrininkas, literatas, valstybės veikėjas.

Humboldt Wilhelm von (Vilhelmas fon Hùmboltas) 1767 VI 22 Potsdame 1835 III 8 Tegelyje, vokiečių kalbotyrininkas, literatas, valstybės veikėjas. Alexanderio von Humboldto brolis. 1801–1810 būdamas Prūsijos kulto ir švietimo reikalų ministras, reformavo pradžios mokyklas, jas supasaulietino, pritaikė J. H. Pestalozzio pedagogikos principus. 1809 įkūrė Berlyno universitetą (vėliau pavadintą Humboldtų vardu). 1810–1819 Prūsijos karalystės diplomatas. Mokslo darbais padėjo pagrindus kalbos filosofijai (kalba esanti nuolatinis kūrybos procesas, tautos pasaulėvaizdžio išraiška). 1809 IV–XI inspektuodamas Rytprūsių mokyklas ir domėdamasis švietimo reforma, Karaliaučiuje susitiko su Martynu Liudviku Rėza. Aptarė Lietuvių kalbos seminaro prie Karaliaučiaus universiteto reikalus, galimybes publikuoti Šventojo Rašto lietuviško vertimo naują leidimą, Kristijono Donelaičio Metus. Rėza 1818 išspausdino šią poemą ir ją dedikavo Humboldtui eilėmis. 1809 rudenį Humboldtas, keliaudamas per Kuršių neriją, porą kartų lankėsi Klaipėdoje. Laiškuose žmonai rašė, kad Kuršių nerija nuostabi, ją reikia pamatyti kaip ir Italiją ar Ispaniją. Lietuviai esą graži ir gera tauta, žmonės labai žavūs, bet jų dainos melancholiškos, melodijos liūdnos, vien minoriniai garsai. Humboldtas parengė Karaliaučiaus ir lietuviškų mokyklų planą, kuriame pripažįstamos lietuvių kalbos teisės.

Libertas Klimka

Iliustracija: Wilhelmas Humboldtas / lš LE