Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Wilhelm Matull

Vilhelmas Matulis, XX a. istorikas, Rytprūsių tyrėjas.

Matull Wilhelm (Vilhelmas Matulis) 1903 Karaliaučiuje 1985 VIII 24 Düsseldorfe, istorikas, Rytprūsių tyrėjas. Karaliaučiuje ir Münchene studijavo istoriją, germanistiką, pedagogiką ir muziką. 1928–1935 meno kritikas ir redaktorius leidinyje Königsberger Volkszeitung [Karaliaučiaus liaudies laikraštis]. Nuo 1945 mokyklos direktorius Hannoveryje. 1954–1968 dirbo valstybės politinio švietimo įstaigose Hannoveryje, Bonnoje ir Düsseldorfe. Vėliau ministro patarėjo ir kitose pareigose. Gyveno Düsseldorfe. Žymiausios publikacijos: Liebes altes Königsberg [Mielas senasis Karaliaučius]; Große Deutsche aus Ostpreußen [Didieji vokiečiai iš Rytprūsių]; Otto Braun, Preußischer Ministerpräsident der Weimarer Zeit, 1973 [O. Braunas – Weimaro laikų Prūsijos valdovas]; Ostpreußens Arbeiterbewegung [Rytprūsių darbininkų judėjimas]; Erlebtes Ostpreußen [Išgyventi Rytprūsiai]; Damals in Königsberg. 1919–1939 [Anuomet Karaliaučiuje], 1998.