Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Wilhelm Leopold Merleker

Vilhelm Leopold Merleker, XIX a. evangelikų liuteronų kunigas.

Merleker Wilhelm Leopold apie 1826Gumbinėje 1887Fischhausene, evangelikų liuteronų kunigas. Nuo 1852 Įsruties kalėjimo kapelionas, 1867–1887 Fischhauseno kunigas. Parengė kaliniams skirtą religinio turinio knygą lietuvių kalba Dieniszkas Prisiwertimo Zerkolas (1854 Karaliaučiuje). Tą pačią knygą išleido ir vokiečių kalba Busspiegel. Dar išleido Beschreibung der Kirche zu Fischhausen [1878; Žuvininkų bažnyčios aprašymas].

Tėvas Karolis Ferdinandas nuo 1825 VI 1 Gumbinės gimnazijos mokytojas, nuo 1830 IX 29 Karaliaučiaus Collegium Fridericianum vyriausiasis mokytojas. Išleido: 1835 Collegium Fridericianum istoriją, 1837 Dancigo gimnazijos istoriją, 1838 Torūnės gimnazijos ir Karaliaučiaus senamiesčio gimnazijos istoriją. 1822 X 24 įmatrikuliuotas Karaliaučiaus universitete.

Algirdas Žemaitaitis