Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Wilhelm Karl Pessler

Vilhelmas Karlas Pesleris, XX a. vokiečių etnografas, geografinio etnografijos metodo pradininkas, etnografijos ir namotyros atlasų kūrėjas.

Pessler Wilhelm Karl (Vilhelmas Karlas Pèsleris) 1880 III 21 Rygoje 1962 II 25 Hannoveryje, vokiečių etnografas, geografinio etnografijos metodo pradininkas, etnografijos ir namotyros atlasų kūrėjas. Studijavo Tübingene, Berlyne, Karaliaučiuje ir kitur. 1905 įgijo daktaro laipsnį. 1908 leidinyje Deutsche Erde paskelbė lietuvių namotyrai reikšmingą darbą Die Haustypengebiete im Deutschen Reiche [Vokietijos imperijos namų tipai] su žemėlapiu, kuriame parodė lietuviškos statybos ribas Mažojoje Lietuvoje: nuo Karaliaučiaus į pietryčius pro Unguros aukštupį, paliekant lietuviškoje pusėje visą Priegliaus upę. Į pietus nuo lietuviškos statybos tipo parodytas mišriosios lietuviškosvokiškos formos ruožas. Pessleris pastebėjo lietuviško kaimo statybos svarbiausius savitumus: netaisyklingą trobesių išdėstymą kieme ir tvartus atskiruose trobesiuose, o ne sujungtus su namu, kaip mišriojoje lietuviškoje–vokiškoje formoje. Padarė svarbią išvadą: Lietuviško statybos tipo paplitimo sritis siekia toliau už šių dienų [XX a. pradžia] smarkiai sunykusią lietuvių kalbos sritį ir apytikriai nustato šios tautotyrai ir kalbotyrai taip svarbios tautos senąsias ribas. Nuo 1923 muziejaus direktorius Hannoveryje, 1934–1938 leidinio Handbuch der deutschen Volkskunde 3 t. [Vokiečių etnografinis žinynas] vyriausiasis redaktorius.

LE