Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Wilhelm Heise

Vilhelmas Haizė, XIX–XX a. vokiečių dailininkas, knygų grafikas.

Heise Wilhelm (Vilhelmas Háizė) 1892 V 19 Wiesbadene 1965 IX 17 Münchene, dailininkas, knygų grafikas. 1937 paskirtas Karaliaučiaus meno akademijos grafikos profesoriumi (perėmė ir tęsė Heinricho Wolffo tradicijas). 1943 buvo pakviestas dėstyti į Stedelio meno mokyklą Frankfurte prie Maino, 1953 – į Müncheno meno akademiją. Jo grafikos darbuose vaizduojamas to meto Karaliaučius. Heisės realistiniuose piešiniuose užfiksuoti vėliau sunaikinti objektai.

L: Ostpreussische Künstler in Kaliningrad (Katalogas). Berlin–Bonn, 1991.

Iliustracija: Laivų pakrovimo aikštelė Karaliaučiuje, 1939. Litografijos fragmentas. Rytprūsių kraštotyros muziejus Lüneburge / Iš parodos „Rytprūsių dailininkai Karaliaučiuje“ katalogo, 1991