Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Wilhelm Gustloff“

kruizinis Vokietijos laivas.

„Wilhelm Gustloff“, kruizinis Vokietijos laivas. Pastatytas 1937, pavadintas Šveicarijos nacistų lyderio, nužudyto 1936, garbei. 1945 sausį iš Rytprūsių, Vakarų Prūsijos, Dancigo gabeno į Vakarus 10 582 kariškius ir karo pabėgėlius, besigelbėjančius nuo sovietinės armijos. Keleivių sąrašuose įrašyti Bertuleit, Kalweit, Popilat, Radzuweit, Resas, Serapins, Smelus, Uschdraweit, Willuhn ir kiti žmonės lietuviškomis pavardėmis; daug liko nežinomų. 1945 sausio pabaigoje Wilhelm Gustloff išplaukė iš Gotenhafeno (Gdynės) į Kylį, 1945 I 30 buvo nuskandintas SSRS povandeninio laivo S-13 torpedomis. H. Schöno skaičiavimais, laive buvo 8956 civiliai asmenys, išsigelbėjo tik 1239.

L: Schön H. SOS Wilhelm Gustloff. Die grösste Schiffskatastrophe der Geschichte. Stuttgart, 1998.