Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Wilhelm Girnus

XX a. mažlietuvių kilmės Rytų Vokietijos administracijos pareigūnas, žurnalistas, literatūros tyrėjas.

Girnus Wilhelm 1906 I 27Alenšteine (Rytprūsiai) 1985 VII 10Berlyne, mažlietuvių kilmės Rytų Vokietijos administracijos pareigūnas, žurnalistas, literatūros tyrėjas. 1929 įkalintas už komunistinę veiklą, kalėjo 11 metų. Po Antrojo pasaulinio karo dirbo komunistinio laikraščio Neues Deutschland redakcijoje. Ėjo aukštas pareigas SSRS okupuotos Rytų Vokietijos administracinėje būstinėje Pankowe (Rytų Berlyno šiaurinis rajonas), buvo viceministras aukštųjų mokyklų reikalams. Nuo 1962 Berlyno Humboldtų universiteto profesorius. Nuo 1964 redagavo literatūros ir meno žurnalą Sinn und Form. Nuo 1965 Rytų Vokietijos Meno akademijos narys. Parašė veikalų apie Johannesą Bobrowskį ir kitus, apie lietuvių ir kitų tautų literatūros ryšius su vokiečių literatūra.