Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Wilhelm Frick

Vilhelmas Frikas, nacių Vokietijos valstybės veikėjas.

Frick Wilhelm (Vilhelmas Frkas) 1877 III 12Alsenze (Reino kraštas-Pfalcas, Vokietija) 1946 X 16Nürnberge (Vokietija), nacių Vokietijos valstybės veikėjas. Adolfo Hitlerio sukelto 1923 antivalstybinio pučo dalyvis. NSDAP narys. Nuo 1925 nacionalsocialistų frakcijos Reichstage vadovas. 1933–1943 Vokietijos vidaus reikalų ministras. Stiprino nacionalsocialistų diktatūrą Vokietijoje, įvedė rasistinius įstatymus. Su Hitleriu ir Rytprūsių oberprezidentu bei NSDAP apygardos vadu Erichu Kochu 1939 III 22 pasirašė potvarkį dėl Klaipėdos krašto prijungimo prie Vokietijos. To įstatymo vykdymo komisaras. 1939 III 23 su Kochu per Tilžę atvyko į Klaipėdą švęsti pergalės. Per gyventojų demonstraciją ir karinį paradą su A. Hitleriu, generolu Wilhelmu Keiteliu, E. Kochu ir NSDAP Klaipėdos krašto vadu Ernstu Neumannu stovėjo teatro balkone. Tarptautinio karo tribunolo Nürnberge 1946 kaip karinis nusikaltėlis nuteistas mirti.

Algirdas Matulevičius