Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Wilhelm Brindlinger

Vilhelmas Brindlingeris, XX a. I pusės teisininkas, Klaipėdos krašto administracijos darbuotojas.

Brindlinger Wilhelm (Vilhelmas Brndlingeris) 1890 X 21Pyragynuose (Įsruties aps.) 1967 VII 19Münchene, teisininkas, Klaipėdos krašto administracijos darbuotojas. Jo protėviai zalcburgiečiai į Mažąją Lietuvą atsikėlė tuoj po 1709–1711 didžiojo maro. Baigęs Įsruties gimnaziją, teisės mokslus studijavo Karaliaučiaus bei Hallės universitetuose. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, savanoriu išėjo į frontą, buvo sunkiai sužeistas. Išlaikęs baigiamuosius teisininko egzaminus, dirbo Įsruties apygardos teisme. Apie 1924 apsigyveno Šilutėje, priėmė Lietuvos Respublikos pilietybę, dirbo advokatu bei notaru. Trečiojo dešimtmečio pabaigoje persikėlė į Klaipėdą, įsitraukė į aktyvią politinę veiklą: tapo provokiškos Klaipėdos krašto liaudies partijos (vok. Memelländische Volkspartei) centro valdybos nariu, organizavo rinkimus į krašto Seimelį. 1931 išrenkamas vyriausiuoju uostamiesčio burmistru, tačiau, kaip neišmokęs lietuvių kalbos, 1934 atleistas. 1936 išrenkamas pakartotinai, šįkart magistrato vadovu dirbo iki Klaipėdos krašto savarankiškumo pabaigos, tačiau nuo nacių atsiribojo. 1944 pabaigoje artėjant frontui, pasitraukė, apsigyveno Münchene. Brindlingerio veiklos metais uostamiestyje iškilo modernios šiluminės elektrinės korpusai (Danės g. 8), nutiesta naujų gatvių, pradėjo važinėti keleiviniai autobusai. Sistemingai rūpintasi miestiečių kultūros, švietimo reikalais: pastatyta viena moderniausių to laikotarpio I. Kanto mokykla (dabar čia Klaipėdos universiteto Jūreivystės institutas), erdvios mūrinės bibliotekos (Joniškės bei Smeltės mokyklos miesto biblioteka perkelta į vieną gražiausių Klaipėdos pastatų – prekybininko H. Gerlacho namą, Manto g. 25, dabar Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka). Gyvendamas Münchene, ėmėsi rašytojo plunksnos: kūrė eilėraščius, poemas, parašė tris stambius romanus (neišleisti), daug novelių, straipsnių, atsiminimų.

Albertas Juška