Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Wedick, der

Wederick, lituanizmas rytprūsiečių vokiečių šnektoje.

Wedick, der, Wederick, lituanizmas rytprūsiečių vokiečių šnektoje; iš liet. vedikas. Plg. Er ist ein Wedick wie ein Enterich [jis vedikas kaip gaigalas].

Vilius Pėteraitis