Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Wanda Nimtz-Wendlandt

Vanda Nimc-Vendland, XX a. poetė, rašytoja.

Nimtz-Wendlandt Wanda (Vanda Nimc-Vendland) 1903Rasytėje ?, poetė, rašytoja. Nuo 1945 gyveno Berlyne. Parašė 2 Kuršių nerijos etnologijai reikšmingas knygas: Erzählgut der Kurischen Nehrung. Ein Buch der Erinnerung [Kuršių nerijos pasakojimai. Prisiminimų knyga, 1961] ir Die Nehringer: Volkstum-Brauchtum-Volksglaube auf der Kurischen Nehrung [Neringiškiai: etnologija, papročiai, tikėjimai Kuršių nerijoje, 1986]. Medžiagą joms surinko prieš Antrąjį pasaulinį karą savo gimtajame krašte. Pasakas, sakmes, trumpas istorijas užrašė Kuršių nerijos pietinėje dalyje vartotu vokiečių kalbos dialektu. Greta pastebėjimų apie Rasytės gyventojų kasdieninę kultūrą, gyvenimo būdą ir papročius, Nimtz-Wendlandt užrašė dainų, mįslių, vaikų žaidimų su kuršininkų tarmės elementais. 1960 išleistas jos rinkinys Bilderkes von Tohuus [Vaizdeliai iš namų].

Manfred Klein