Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Walter Heymann

Valteris Heimanas, XX a. Prūsijos rašytojas.

Heymann Walter (Valteris Hemanas) 1882 V 19Karaliaučiuje 1915 I 9Soissonsʼe (Prancūzija), Prūsijos rašytojas. Kilęs iš žydų pirklių šeimos. Būdamas 17 metų baigė Friedricho kolegiją Karaliaučiuje. Studijavo teisę Karaliaučiuje, Freiburge, Münchene ir Berlyne. 1902 dirbo Įsrutyje. 23 metų Heymanną kaip poetą „atrado“ Adolfas Petrenzas, 1905 įdėjęs 14 jo eilėraščių į Ostpreussisches Dichterbuch [Rytprūsių poetų knyga]. Jauno poeto sugebėjimus palankiai įvertino Richardas Dehmelis, vėliau tapęs Heymanno draugu. Karaliaučiaus laikraščiuose Heymannas skelbė kritikos straipsnių apie teatrą. 1906 išėjo eilėraščių rinkinys Springbrunnen [Fontanas], kuriame Heymannas muzikalia, pakilia tonacija mėgino ieškoti tėviškės šaknų. Didelį pasisekimą turėjo antroji eilių knyga Nehrungsbilder, 1909 [Nerijos vaizdai]. Heymannas vaizdavo monotonišką, be gyvybės Kuršių nerijos gamtą, tapatino ją su savo jausmais. Ekspresionistiškais vaizdais atskleistos naujosios kartos, nusivylusios ir nujaučiančios artėjančią katastrofą, nuotaikos. Į „kopų simfoniją“, anot Heymanno, įtraukiama simfonija Hochdüne [Aukštoji kopa]. Skverbiamasi į šiaurės kraštovaizdžio istorinius kultūrinius klodus, kur žmogaus buvimą liudija tik kapinynai tų tautų ar etnosų, kurių net vardų niekas nebežino. Vedęs tapytoją Maria Perk ir apsigyvenęs Berlyne, draugavo su dailininkais ekspresionistais, įsikūrusiais Nidoje (Ernstas Bischoff-Culmas nutapė paveikslą Heymannas keliauja per Kuršių neriją). Parašė monografiją apie Махą Pechsteiną (išleista 1916). 1914 Heymannas savanoriu išvyko į frontą ir žuvo Prancūzijoje; palaidotas bendrame kape (noras būti palaidotam Kuršių nerijoje neišsipildė). Eilėraščius ir laiškus iš fronto (Kriegsgedichte und Feldpostbriefe. Aus dem Nachlass, 1915) literatūros istorikas Julius Babas įvertino kaip išsamiausius apie karą vokiečių literatūroje. Iš Heymanno palikimo 1916 išleistas apsakymų rinkinys Das Tempelwunder [Šventovės stebuklas]. Tai Kuršių nerijos žvejo gyvenimo istorija, kurioje subtiliai, įterpiant baltų senojo tikėjimo, papročių elementų, tapomas psichologinis etiudas.

Regina Sinkevičienė

Iliustracija: Armino Schmidto sudarytos rinktinės „Kuršių nerija“ viršelis, 1995. Joje išspausdintas Walterio Heymanno apsakymas „Die Schickung“