Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Walter Gustaw Franz

Valteris Gustavas Francas, XX a. vokiečių istorikas, pedagogas.

Franz Walter Gustaw (Valteris Gustavas Fráncas) 1893 I 6Karaliaučiuje 1958 V 11Münsteryje (Vokietija), vokiečių istorikas, pedagogas. Filosofijos dr. (1921). Nuo 1911 Karaliaučiaus universitete studijavo germanistiką ir naująsias kalbas. Tapė ir kūrė muziką, vadovavo dramos būreliams ir mokyklų chorams. Nuo jaunystės domėjosi Prūsų kraštu bei Mažąja Lietuva, daug keliavo rinkdamas kraštotyrinę ir archyvinę medžiagą. Svarbiausi veikalai: Die Königsberger Straßennamen, 1921 [Karaliaučiaus gatvių pavadinimai]; Geschichte der Stadt Königsberg, 1934 [Karaliaučiaus miesto istorija]; Im Lande der Pferde Trakehnen, 1937 [Trakėnų žirgų krašte]; Ostpreussische Landeskunde, 1993 [Rytprūsių kraštotyra].

Vytautas Raudeliūnas