Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Walter Girnatis

Valteris Girnaitis, XX a. muzikas.

Girnatis Walter (Valteris Girnáitis), XX a. muzikas. Tėvai kilę iš Mažosios Lietuvos. Vaikystėje Hamburge išmoko groti pianinu. Po Pirmojo pasaulinio karo puoselėjo klasikinę ir pramoginę muziką, kartais užsidirbdavo duoną net muzikuodamas kavinėse. Altonoje prie Hamburgo dirbo kapelmeisteriu. Dėl muzikos gabumų buvo pakviestas dirbti radiofonuose. Po Antrojo pasaulinio karo buvo Nordwestdeutscher Rundfunk [Šiaurės Vakarų Vokietijos radijas] Hamburge muzikos skyriaus vedėjas. Jo muzikos kūriniai transliuojami ir per radiją.