Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Walter Fenzlau

Valteris Fenclau, klaipėdiškis, XX a. vokiečių kalbininkas.

Fenzlau Walter (Valteris Fénclau) 1911 II 11 apie 1941, klaipėdiškis, vokiečių kalbininkas. Užaugo pradžios mokyklos mokytojo šeimoje Klaipėdos pietiniame pakraštyje. Baigė Karalienės Luizės gimnaziją. Bendravo su lietuvininkais. Karaliaučiaus universitete studijavo lituanistiką. Kaune baigė Jurgio Gerulio vadovaujamus dialektologijos kursus. 1936–1939 Klaipėdos berniukų gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas. Paskelbė (su komentarais) Lenkijos ir Lietuvos valstybės valdovo Vladislovo Vazos 1639 įsakymą, parašytą lietuvių kalba. Disertacijoje Die deutschen Formen der litauischen Orts- und Personennamen des Memelgebiets, 1936 [Klaipėdos krašto lietuviškų vietovardžių ir asmenvardžių vokiškos formos] atskleidė, kaip buvo vokietinami lietuvių tikriniai vardai. Šis darbas nacių buvo smerkiamas. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, Fenzlau buvo pašalintas iš tarnybos. 1941 hitlerininkų suimtas.

Erikas Purvinas

Algirdas Sabaliauskas