Mažosios Lietuvos
enciklopedija

waideln

lituanizmas vokiečių rytprūsiečių šnektoje.

waideln, lituanizmas vokiečių rytprūsiečių šnektoje; iš liet. vaidiliauti – burti, žyniauti. Plg. Er weiß zu waideln [jis moka vaidiliauti].

Vilius Pėteraitis