Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Waggonfabrik Memel, AG

akcinė bendrovė Klaipėdos vagonų fabrikas.

Waggonfabrik Memel, AG, akcinė bendrovė Klaipėdos vagonų fabrikas. 1918 rugpjūtį įsteigta akcinė bendrovė Ostpreussische Waggonfabrik Memel (akcinis kapitalas – 300 000 markių). Pradėtas statyti 1918 spalį, veikė nuo 1919 gegužės. Iš pradžių dirbo 28, 1919 rugsėjo pabaigoje – 95, 1920 rugsėjį – 233 darbininkai. Pirmaisiais veiklos metais užsiėmė daugiausia geležinkelio vagonų remontu. Bendrovės pavadinimas 1920 rugpjūtį pakeistas į Waggonfabrik Memel, AG. Dėl infliacijos kelis kartus didintas akcinis kapitalas, 1922 pabaigoje padidėjo iki 3,6 mln. markių. 1922 Waggonfabrik Memel, AG krašto Direktorijos užsakymu pagamino 40 pusvagonių ir platformų medienai gabenti (sutarties suma 4 mln. markių), juos 1925 vasarą už 149 000 Lt įsigijo bendrovė Lietuvos geležinkelis. 1923 pabaigoje akcinis kapitalas perskaičiuotas į litus (sudarė 1,206 mln. Lt). Veiklos pradžioje ir 1922–1924 Waggonfabrik Memel, AG dirbo pelningai, nuo 1925 įmonės veikla tapo nuostolinga (1926 – 124,8 tūkst., 1927 – 33,7 tūkst. Lt nuostolis). 1931 pavasarį Waggonfabrik Memel, AG uždarytas.

Julius Žukas