Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vytenis

Lietuvos didysis kunigaikštis (apie 1295–1315).

Vytẽnis apie 1315, Lietuvos didysis kunigaikštis (apie 1295–1315). Lietuvos valdovo Pukuvero sūnus. Vytenio broliai: Gediminas, Vaina, Teodoras. Titulavosi Lietuvos ir Žiemgalos karaliumi. Stiprino kovas su Kryžiuočių ordinu, 1298 prieš jį sudarė sąjungą su Ryga ir Rygos arkivyskupu. Rėmė savo priešų priešus. Organizavo karo žygius į Lenkiją, ne kartą puolė Ordino valdomą Prūsą, ypač jos žemę Varmę. Valdant Vyteniui Lietuvos sienomis tapusių Nemuno ir Jūros upių pakrantėse pradėta statyti antra pilių linija su nuolatinėmis lietuvių karių įgulomis, plėsta politinė įtaka senrusių (rusėnų) žemėse. 1312 laiške popiežiui kvietė atvykti į Lietuvą pranciškonus, vadovauti vokiečių pirklių pastatytai katalikų bažnyčiai Naugarduke, atkurti Lietuvos ryšius su Europos katalikų hierarchais. Amžininkai Vytenį vertino kaip tvirtą ir ryžtingą asmenybę.

L: Ivinskis Z. Rinktiniai raštai, t. 3. Roma, 1989; Boockmann H. Vokiečių ordinas: dvylika jo istorijos skyrių. V., 2003; Rowell S. C. Iš Viduramžių ūkų kylanti Lietuva. Pagonių imperija Rytų ir Vidurio Europoje 1295–1345. V., 2001.

Iliustracija: Vytenis XVI a. / Iš LTE