Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vytautas Soblys

XX a. lietuvių kultūros, švietimo darbuotojas.

Soblỹs Vytautas 1903 II 27 Kelmėje 1968 XI 9 Kaune, kultūros, švietimo darbuotojas. 1919–1921 Šiauliuose lankė parengiamuosius mokytojų kursus, mokytojavo. 1925 baigė Šiaulių mokytojų seminariją. Tulūzos ir Sorbonos universitetuose studijavo humanitarinius mokslus. 1931 grįžo į Lietuvą. Paskirtas Užsienio reikalų ministerijos Intelektualinio bendradarbiavimo komisijos generaliniu sekretoriumi. 1935 nusiųstas steigti Klaipėdos pedagoginio instituto. Tapo vienu autoritetingiausių asmenų Klaipėdoje: mokėjo keliolika užsienio kalbų, mokslinius pranešimus skaitė stambiausiuose Europos kultūros kongresuose, periodinėje spaudoje paskelbė reikšmingų straipsnių. 1937 X 1 paskirtas Švietimo ministerijos Kultūros departamento direktoriumi. Sovietiniu laikotarpiu per atsitiktinumą neištremtas, atleistas iš Žemės ūkio akademijos ir Vilniaus dailės instituto dėstytojo pareigų. Vertėsi atsitiktiniais darbais, kurį laiką dirbo korektoriumi laikraštyje Kauno tiesa, Kauno farmacijos fabrike Sanitas. Vėliau dėstė prancūzų kalbą Kauno politechnikos institute. Išleido su politika nesusijusią knygą Apie gražų elgesį viešumoje (1960). 1939 Prancūzijoje apdovanotas Garbės legiono kavalieriaus ordinu.

Albertas Juška