Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vytautas Raudeliūnas

XX–XXI a. lietuvių teisininkas, Lietuvos teisės istorijos tyrėjas

Raudelinas Vytautas 1930 II 2Padaliuose (Kaišiadorių aps.) 2002 V 4Paparčiuose (Kaišiadorių r.), Lietuvos teisės istorijos tyrėjas, Mažosios Lietuvos enciklopedijos bendradarbis. 1948 ištremtas į Krasnojarsko kraštą Sibire, dirbo miško kirtėju ir kita. 1958 grįžo į Lietuvą, kur Vilniaus universitete toliau studijavo teisę. Baigęs universitetą dirbo Mokslų akademijos Ekonomikos institute ir kitur, nuo 1971 Kultūros, filosofijos ir meno institute. Studijavo senųjų laikų Lietuvos teisės šaltinius. Paskutiniais metais daugiausia jėgų atidavė totalitarinio komunistinio režimo nusikaltimų teisiniam vertinimui. Su kitais parengė leidinį Antikomunistinis kongresas ir Tribunolo procesas. Jame pateikta 25 pasaulio šalių atstovų parengta nacizmo ir stalinizmo nusikaltimus (ir Mažosios Lietuvos likimą) atskleidžianti medžiaga.

Iliustracija: Vytautas Raudeliūnas, 1980

Iliustracija: Vytautui Raudeliūnui sukurtas ekslibrisas, 1991