Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vytautas Povilas Šilas

lietuvių inžinierius, kraštotyrininkas, Mažosios Lietuvos tyrėjas, visuomenės veikėjas.

Šlas Vytautas Povilas 1937 VI 29 Šiauliuose, inžinierius, kraštotyrininkas, Mažosios Lietuvos tyrėjas, visuomenės veikėjas. 1967 baigė Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą. Tėvas Povilas Šilas (1908–1993) buvo teisininkas, Lietuvių aktyvistų fronto, Lietuvių fronto, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto veikėjas. 1968–1989 dirbo Vilniaus radijo komponentų gamyklos Kontrolinės radijo aparatūros konstravimo skyriuje, 1990–1999 – gamybinio susivienijimo Vingis (vėliau – AB Vilniaus vingis) inžinieriumi konstruktoriumi. Nuo 1960 su pertraukomis vadovavo įvairiems esperanto kalbos kursams ir esperantininkų organizacijoms, parašė esperanto kalbos vadovėlių, parengė dainų esperanto kalba plokštelių (1962, 1965). Nuo 2006 yra Lietuvos esperantininkų sąjungos žurnalo Litova Stelo (Lietuvos žvaigždė) redaktorius. Mažąja Lietuva susidomėjo 1978, pirmą kartą apsilankęs Karaliaučiaus krašte. 1989 su kitais įsteigė Mažosios Lietuvos reikalų tarybą (MLRT); 1989–2023 jos pirmininkas, nuo 2023 garbės pirmininkas. Buvo Pirmosios lietuvių knygos 450-ųjų metinių sukakties minėjimo (1997) Valstybinės komisijos narys. Parengė Vadovo po Mažąją Lietuvą rankraštinį variantą (nelegaliai išleistos laidos: 1981, 1982, 1983). Jo pagrindu 1990 išleista knyga Mažosios Lietuvos kultūros pėdsakai Kaliningrado srityje (su H. Sambora). Lituanistinių straipsnių rinkinio Potsdamas ir Karaliaučiaus kraštas (1996) vienas autorių, rinkinio Nuo Mažvydo iki Vydūno (1998 lietuvių kalba, 1999 rusų kalba) sudarytojas ir bendraautoris. Periodinėje spaudoje, Mažosios Lietuvos enciklopedijoje, Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje paskelbė daugiau kaip 150 straipsnių, šių enciklopedijų recenzentas. Svarbiausi straipsniai: Karaliaučiaus krašto katalikų bažnyčios atgimimas (1995), Mažosios Lietuvos reikalų taryba (1995), Didžiosios valstybės ir lietuvių viltys (1996), Litovaj interesoj en Kenigsberga areo (1998), Valtarkiemio šviesuoliai (1999), 15 metų rūpinimosi Mažosios Lietuvos reikalais (2004), Karaliaučiui – 750 metų: Lietuvio žvilgsniu į Karaliaučių (2005), Didysis Mažosios Lietuvos genocidas (2007). Dalyvauja mokslinėse konferencijose. Sudarė turistinį žemėlapį Karaliaučiaus kraštas – etninė lietuvių ir prūsų žemė. Organizavo ir vedė ekskursijas lituanistinėmis to krašto vietovėmis; 2003 Šilui uždrausta įvažiuoti į Kaliningrado sritį. 2001 parengė ir tvarko MLRT interneto svetainę, veikiančią 5 kalbomis. Žmona Tatjana Šilienė nuo 2001 yra MLRT reikalų vedėja.

Algirdas Matulevičius

Iliustracija: Vytautas Šilas, 2008