Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vytautas Marijošius

XX a. lietuvių kompozitorius, dirigentas, pedagogas, muzikos kritikas.

Marijõšius Vytautas 1910 VII 11Panevėžyje 1996 II 17Walligdorfe (JAV), kompozitorius, dirigentas, pedagogas, muzikos kritikas. 1924–1928 Klaipėdos muzikos mokykloje studijavo violončelę ir muzikos pedagogiką. Prisidėjo statant Ch. Gounod operą Faustas. Nuo 1928 dirbo Kauno valstybės operoje akompaniatoriumi, 1933 – dirigentu, vėliau vyriausiuoju dirigentu bei meno vadovu. 1936–1938 studijavo Prahos konservatorijoje. Iki 1944 parengė ir dirigavo daugiau nei 20 operų. 1942 su Berlyno orkestru įrašė 3 lietuviškos muzikos plokšteles. 1944 pasitraukė į Vakarus. Iki 1948 gyveno Austrijoje, vėliau JAV. 1948–1950 dirbo vargonininku New Britaino lietuvių parapijos bažnyčioje. 1950–1984 dėstė Hartto muzikos kolegijoje ir Hartfordo universitete; profesorius emeritas (1977). 1973–1976 dirigavo Čikagos lietuvių operai. Sukūrė operų (Priesaika), solinių dainų, rašė įvairiais muzikos klausimais. Už nuopelnus čekų muzikai apdovanotas Čekoslovakijos Baltojo Liūto ordinu.

Danutė Petrauskaitė

Iliustracija: Vytautas Marijošius / Iš Danutės Petrauskaitės rinkinio