Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vytautas Landsbergis-Žemkalnis

XX a. lietuvių architektas, visuomenės veikėjas.

Lándsbergis-Žémkalnis Vytautas (1893 III 10Linkaičiuose (Panevėžio aps.) 1993 V 21Vilniuje), architektas, visuomenės veikėjas. Studijavo Rygos Politechnikos instituto Architektūros fakultete, Baltijos Aukštojoje technikos mokykloje Rygoje, Lietuvos universiteto Technikos fakultete Kaune. 1926 baigė Romos karališkąją aukštąją architektūros mokyklą. Projektavo svarbius pastatus bei kita. Pagal to meto nuostatas aktyviai įsitraukė į vokietinamo Klaipėdos krašto atlietuvinimą – Klaipėdoje projektavo grynai lietuvišką koloniją (naują gyvenvietę, kurioje lietuviai darbininkai galėtų įsigyti namus lengvatinėmis sąlygomis). Išpirktame plote tarp aerodromo bei miesto pramoninės zonos 1934 Landsbergis-Žemkalnis suplanavo Smeltės mikrorajoną su naujomis gatvėmis, gyvenamaisiais namais, visuomeniniais pastatais, amatų mokykla, teatru, katalikų bažnyčia, turgaus hale. 1936 suprojektavo Žemės ūkio parodos Kaune Klaipėdos faneros dirbinių paviljoną, 1937 Klaipėdos pedagoginio instituto sporto kompleksą greta to instituto pavyzdinės mokyklos. 1938 parengė Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninės IV aukšto statymo projektą.

L: Kančienė J., Minkevičius J. Architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis. V., 1993.

Iliustracija: Vytautas Landsbergis-Žemkalnis

Iliustracija: Klaipėdos pedagoginio instituto sporto ir gimnastikos rūmai, 1937 / Iš MLEA