Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vytautas Kubilius

XX a. lietuvių literatūros tyrinėtojas ir kritikas, visuomenės veikėjas.

Kublius Vytautas 1928 XI 23Aukštadvaryje (Rokiškio aps.) 2004 II 17 Vilniuje, literatūros tyrinėtojas ir kritikas, visuomenės veikėjas. Habilituotas daktaras (1972). 1952 baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1955 dirbo Lietuvių literatūros ir tautosakos institute; Naujosios literatūros skyriaus vyriausiasis mokslinis bendradarbis. Kartu dėstė Vytauto Didžiojo universitete; profesorius (1996). Lietuvos piliečių chartijos (įsteigta 1991) tarybos pirmininkas. Daugiausia tyrinėjo lietuvių poezijos raidos, stiliaus, lietuvių literatūros ryšius su kitų tautų literatūromis. Parašė knygą Ievos Simonaitytės kūryba (1987), straipsnį Johanesas Bobrovskis ir Lietuva (kn. Lietuvių literatūra ir pasaulinės literatūros procesas, 1983), svarbiausi veikalai: XX a. lietuvių literatūra (1995, 1996; Lietuvos Respublikos mokslo premija, 1996), Literatūra istorijos lūžyje (1997).

L: Kubilius V. Verbindungen zwischen Litauen und Deutschland an Gebiet der Literatur // Tausend Jahre Warschau: Die Ziolkes des Baltischen Raumes und die Deutschen. München, 1995, S. 315–326.

Algirdas Sabaliauskas

Iliustracija: Vytautas Kubilius

Iliustracija: Vytauto Kubiliaus knygos „Ievos Simonaitytės kūryba“ viršelis, 1987