Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vytautas Kazimieras Jonynas

XX a. dailininkas grafikas.

Jonýnas Vytautas Kazimieras 1907 III 16Ūdrijoje (Alytaus ap.) 1997 III 16Vilniuje, dailininkas grafikas. 1929 baigęs Kauno meno mokyklą, mokėsi Paryžiuje. Prieš Antrąjį pasaulinį karą dėstė Kauno meno mokykloje, buvo Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto direktoriumi. 1944–1951 gyveno Vokietijoje. Freiburge įkūrė Taikomosios dailės mokyklą, jai vadovavo ir dėstė. Nuo 1951 gyveno JAV, dėstė Fordhamo universitete. Sukūrė iliustracijų, iš kurių brandžiausios Kristijono Donelaičio poemai Metai (medžio raižiniai, 1940). Kūryba pasižymi realistiškumu ir meistriška raižyba. Gyvendamas Niujorke sukūrė vitražų, ekslibrisų ir kitų smulkiosios grafikos darbų.

L: Rannit A. V. K. Jonynas. Baden-Baden, 1947; XX a. lietuvių dailės istorija. T. 2. V., 1983; LTE, t. 5, V., 1979.

Jonas Tatoris

Iliustracija: Vytautas Kazimieras Jonynas, 1988

Iliustracija: Vytauto Kazimiero Jonyno medžio raižiniai Kristijono Donelaičio „Metams“, 1940

Iliustracija: Vytauto Kazimiero Jonyno medžio raižiniai Kristijono Donelaičio „Metams“, 1940