Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vytautas Kazakevičius

lietuvių archeologas.

Kazakẽvičius Vytautas(1951 X 11 Marijampolė, archeologas. 1974 baigė Vilniaus Pedagoginio Instituto Istorijos fakultetą. Nuo 1974 dirba Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriuje. Habil. dr. (humanitariniai mokslai, 1998). Žurnalo Archaeologia Baltica redaktorius (nuo 1995). Žurnale (anglų ir vokiečių kalbomis) nagrinėjama baltų kultūros ištakos ir baltų genčių susidarymas, jų santykiai su kaimynais (germanais, slavais, finougrais). Mokslinių tyrimų sritis – baltų genčių ginkluotė. Apgynė disertaciją Geležies amžiaus baltų genčių ginkluotė (Vilnius, 1998). Darbuose gausu Rytprūsių archeologinės medžiagos. Svarbiausi darbai: IX–XIII a. baltų kalavijai (1996), Iš vėlyvojo geležies amžiaus baltų genčių ginklų istorijos (kalavijų makščių galų apkalai) // Lietuvos archeologija (t. 15, 1998), Dėl E tipo ietigalių ornamentuotomis įmovomis chronologijos ir kilmės // Archaeologia Lithuana (t. l, 1999).

Laimutė Rupšytė