Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vytautas Juodkazis

XX–XXI a. lietuvių inžinierius geologas.

Júodkazis Vytautas 1928 XI 1Pagėgiuose 2021 III 1Vilniuje, inžinierius geologas. Habil. dr. (fiziniai mokslai; geologijos ir mineralogijos mokslų dr. 1982). Lietuvos mokslų akademijos narys emeritas (2011; 1994–1998 – narys ekspertas, 1998–2011 – narys korespondentas). Vilniaus universiteto profesorius. SSRS valstybinės premijos mokslo ir technikos srityje (1984) ir Lietuvos mokslo premijos (1996) laureatas. Juodkazio mokslo darbai skirti teorinei ir praktinei hidrogeologijai: Baltijos artezinio baseino regioninėms hidrogeologinėms sąlygoms išaiškinti bei kartografuoti, požeminio vandens ištekliams racionaliai naudoti. Su kitais sudarė 4 (kvartero, prekvartero, požeminio vandens gamtinių ir eksploatacinių išteklių) Baltijos šalių 1:500 000 mastelio hidrogeologinius žemėlapius, aprėpiančius ir Mažąją Lietuvą (Klaipėdos ir Karaliaučiaus kraštus), išleido 2 monografijas apie šios teritorijos požeminio vandens savybes, jo susidarymo bei naudojimo sąlygas. Įvertino Baltijos šalių bei Mažosios Lietuvos gėlo požeminio vandens išteklius. 1956–1961 tyrė Klaipėdos hidrogeologines sąlygas ir galimybes naudoti gėlą požeminį vandenį miesto centralizuotam geriamojo vandens tiekimui, vadovavo artezinių šulinių įrengimui daugelyje Mažosios Lietuvos vietovių.

Algirdas Gaigalas