Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vytautas Baltakis

lietuvių geologas, geochemikas, gamtos mokslų daktaras.

Baltãkis Vytautas (1930 II 22Latavėnuose (Anykščių r.), geologas, geochemikas, gamtos mokslų daktaras (1968). Tyrinėjo Lietuvos ir ypač Rytprūsių paleogeno ir neogeno sistemų nuogulų stratigrafiją, litologiją ir geochemiją, su kitais sukūrė šių sistemų stratigrafinio suskirstymo regioninę schemą (1971).

Vladas Katinas