Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vytautas Anonis

statybos inžinierius, XX–XXI a. lietuvių išeivijos veikėjas, Mažosios Lietuvos bičiulis.

Anónis Vytautas 1921 X 15Kalnujuose (Raseinių aps.) 2016 XI 17Niujorke?, statybos inžinierius, Mažosios Lietuvos bičiulis. Baigė Šiaulių berniukų gimnaziją. Studijavo Vytauto Didžiojo universitete ir Müncheno technikos universitete. 1945–1949 gyveno Augsburge. Ten talkino V. Pėteraičiui rengiant Lietuvių–anglų kalbų žodyną. 1951 persikėlė į Niujorką (JAV). Dirbo inžinieriumi, projektavo tiltų, uostų, dokų, dangoraižių pamatus. Anonis ir jo žmona Danutė Pajaujytė nuolat rėmė Mažosios Lietuvos spaudą ir organizacijas.

Vilius Pėteraitis