Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vytautas Aleksandras Jonynas

XX–XXI a. pradžios literatūros kritikas ir recenzentas.

Jonýnas Vytautas Aleksandras 1918 V 17Bogorodske (prie Maskvos) 2004 III 24Otavoje (Kanada), literatūros kritikas ir recenzentas. Baigė Kauno Aušros gimnaziją. Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus universitete studijavo prancūzų kalbą ir literatūrą. Dirbo Montrealio universiteto (Kanadoje) bibliotekininku. Bendradarbiavo Kanados ir JAV žurnaluose, laikraščiuose. Rašė ir Lietuvos pajūriui. Parašė recenzijų beveik visoms Mažosios Lietuvos fondo išleistoms knygoms. Vydūno premijos vertinimo komisijos narys. Parašė įžanginį žodį D. Petrauskaitės knygai Klaipėdos muzikos mokykla (1998).

Vilius Pėteraitis