Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vytaučių pradinė mokykla

Vytaučiuose XVIII a. viduryje įkurta pradinė mokykla.

Vytaũčių pradnė mokyklà, įkurta XVIII a. viduryje. Pirmą kartą paminėta 1781 namų draudimo nuo gaisrų sąraše. Vienaklasė. Vaikai mokyti lietuvių kalba. 1868 mokytojauti atsiųstas Ylavos mokytojų seminarijos absolventas Johannas Bendikas, kilęs iš netolimo Kretingalės parapijos Kunkių kaimo. Po Pirmojo pasaulinio karo iki 1928 vaikus mokė Martynas Gelžinis (vėliau mokytojavo Pervalkos pradinėje mokykloje). Mokykla veikė iki Antrojo pasaulinio karo pradžios.

Albertas Juška