Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Voruta“

Lietuvos istorijos laikraštis.

„Võruta“, Lietuvos istorijos laikraštis, einantis nuo 1989 Vilniuje, nuo 2005 Trakuose. Steigėjas, leidėjas ir redaktorius Juozas Vercinkevičius. Nuo 2008 leidžia bendrovė „Vorutos“ fondas. Iki 1991 buvo mėnraštis, iki 1992 ėjo 2 kartus per mėnesį, nuo 1992 – savaitraštis, nuo 2001 eina kas 2 savaites, nuo 2020 ketvirtinis žurnalas. Nuo 2002 leidžiama ir elektroninė versija. Rašo Lietuvos istorijos ir kultūros, Rytų Lietuvos švietimo, Bažnyčios istorijos ir kitais klausimais, skelbia straipsnius apie Mažąją Lietuvą bei kitas lietuvių etnines žemes. Tiražas 1200 egz. (2009).

Algirdas Žemaitaitis