Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vorupėnai, 2

kaimas tarp Pilkalnio ir Širvintos.

Vorupnai, 2 (vok. Warupönen, nuo 1928 Lindenhof, rus. Fiodorovka), kaimas 20 km į šiaurės rytus nuo Pilkalnio, 3 km į šiaurės vakarus nuo Širvintos. 1740 Diržkiemio domenų valsčiaus kaimui Warrupöhnen priklausė 26 ūbai ir 27 margai laisvojo paveldėjimo teisėmis valdomos žemės. 1785 tuo pačiu pavadinimu paminėtas Įsruties apskrities Diržkiemio valsčiaus šatulinis kulmiškasis kaimas su 19 ugniakurų. 1852 Pilkalnio apskrityje minėti jau 2 kaimai: Didieji Vorupėnai (Groß Warrupöhnen, 181 gyventojas) ir Mažieji Vorupėnai (Klein Warrupöhnen, 50 gyventojų). Kiek vėliau jie sujungti į vieną Vorupėnų kaimo bendruomenę; be to, XIX a. 8 dešimtmetyje minėta ir Vorupėnų dvaro apygarda, suformuota kulmiškojo dvaro, tuo metu valdžiusio 137,66 ha žemės, pagrindu. Nuo 1874 kaimo bendruomenė ir dvaro apygarda priklausė Širvintos valsčiui; jo viršaitis iš pradžių buvo Vorupėnų dvaro savininkas. 1905 Vorupėnų kaimo bendruomenėje buvo 30 gyvenamųjų namų, 201 gyventojas (1 katalikai, 3 lietuviai; bendruomenę tebesudarė 2 gyvenvietės: Didieji Vorupėnai su 174 gyventojais ir Mažieji Vorupėnai su 27 gyventojais), 1910 – 211 gyventojų; dvaro apygardoje – 3 gyvenamieji namai, 53 gyventojai (1 katalikas), 1910 – 48 gyventojai. 1928 Vorupėnų dvaro apygarda prijungta prie kaimo bendruomenės. Pastarojoje 1933 buvo 200, 1939 – 170 gyventojų. 1926–1929(?) veikė Pauliaus Bonkaičio spaustuvė; išspausdino lietuviškų knygų, laikraštį Evangelijos paslas (1927). Vorupėnai priklausė Širvintos parapijai. Po 1945 išnyko.

Vasilijus Safronovas