Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vorschußverein

Klaipėdos krašto miesto kredito kooperatyvas.

Vorschußverein, Klaipėdos krašto miesto kredito kooperatyvas. Vorschußverein ir Šulcės-Delitčo draugijos susikūrė iki Pirmojo pasaulinio karo pagal Vokietijos įstatymus. Šie kooperatyvai skyrėsi nuo kaimiškų kredito kooperatyvų (Raiffeisenbank Kreditverein), nes Vorschußverein nariai mokėjo pajų ir už Vorschußverein įsipareigojimus atsakė visu turtu. Daugiausia vienijo miestų amatininkus ir pirklius; kai kuriuose vyravo ūkininkai. Buvo negausūs. Iki 1938 veikė Klaipėdoje, Priekulėje, Gaideliuose ir Vyžiuose. 1938 likvidavosi. Priekulės Vorschußverein įkurtas 1876. Apie 1934–1935 vienijo 1225 narių, turėjo 27 tūkst. Lt pajų kapitalą, apie 2,8 mln. litų indėlių, kurie buvo pagrindinis paskolų nariams šaltinis. Balanso suma siekė apie 3 mln. litų.

Vladas Terleckas