Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vorpiliai

kaimas Auksinės upės kairiajame krante, tarp Įsruties ir Narkyčių.

Vorpiliai (vok. Worpillen), kaimas Auksinės upės kairiajame krante, 20 km į pietvakarius nuo Įsruties, 2 km į pietus nuo Narkyčių. 1557 vietovėje Werpillen vienam činšininkui užrašyta miško. 1592 dokumente paminėta, kad vietovei Warpellen priklausė 1 ūbas ir 208 margai žemės. 1736 Įsruties Sendvario domenų valsčiui priklausiusiame kaime paminėtos 2 lietuviškai kalbančių valstiečių šeimos; 1740 – 1 laisvojo paveldėjimo kulmiškoji valda. 1785 Vorpiliai minėti kaip Įsruties apskrities Įsruties valsčiaus mišrusis kaimas su 12 ugniakurų. XIX a. suformuota Įsruties apskrities kaimo bendruomenė, kurioje 1852 buvo 118 gyventojų. 1874 priskirta Gross Jägersdorfo valsčiui; jo viršaitis iki 1919 rezidavo Vorpiliuose. 1905 kaimo bendruomenėje buvo 12 gyvenamųjų namų, 106 gyventojai (visi vokiečiai), 1910 – 93 gyventojai. 1928 su Užbundžių kaimo bendruomene ir Venskoviečių dvaro apygarda Vorpiliai prijungti prie naujos Eichensteino kaimo bendruomenės. Priklausė Narkyčių parapijai. Po 1945 išnyko.

Vasilijus Safronovas