Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vokietijos kariuomenės belaisvių stovykla Nr. 57

Antrojo pasaulinio karo metu į SSRS nelaisvę patekusių Vokietijos kariuomenės karių stovykla.

Vokietjos kariúomenės belasvių stovyklà Nr. 57, Antrojo pasaulinio karo metu į SSRS nelaisvę patekusių Vokietijos kariuomenės karių stovykla. Administracija ir pagrindiniai skyriai veikė pietrytinėje Klaipėdos dalyje, buvusio tabako fabriko ir gretimose teritorijose. Įkurta 1945 VIII 1 Klaipėdoje buvusios fronto priėmimo-persiuntimo stovyklos Nr. 57, prieš tai veikusios Telšiuose, pagrindu. Pradėta formuoti likvidavus Vokietijos kariuomenės grupuotę vadinamajame Kuršo katile. Užpildymo limitas – 10 000 vietų. Čia buvo laikomi Vokietijos kariuomenėje tarnavę vokiečių, austrų, vengrų, jugoslavų, rumunų, lenkų, čekų, prancūzų ir kitų tautybių belaisviai. Vokietijos kariuomenės belaisvių stovyklos Nr. 57 struktūrą sudarė administracija, I skyrius, II skyrius (uoste), III skyrius (geležinkelio valdyboje), IV skyrius (pagalbinis ūkis), V skyrius (Ventėje), VI skyrius (Šilutėje, įkurtas 1947). Belaisvių kontingentas nuolat keitėsi: 1945 į stovyklą atvyko 47 776, 1946 – 232, 1947 – 4905, 1948 – 797 asmenys; išvyko 1945 – 41 640, 1946 – 1671, 1947 – 4905, 1948 – 5739 asmenys; per visą stovyklos veikimo laikotarpį čia buvo 53 710 belaisvių, iš jų 57 mirė, 98 pabėgo, 46 246 išsiųsti į kitas SSRS respublikas, 4862 grąžinti į tėvynę. 1945 dauguma darbingiausių į stovyklą patekusių belaisvių buvo išvežami darbams į SSRS rytines ir karo labiausiai nuniokotas teritorijas; mažesnioji kontingento dalis (ypač 1947–1948) išvežta į Vakarus kaip esą repatriantai. 1945 VIII–1948 VII Vokietijos kariuomenės belaisvių stovyklos Nr. 57 karo belaisviai kaip darbininkai buvo naudojami ir Klaipėdos įmonėse bei organizacijose: jūrų prekybos uosto, celiuliozės ir popieriaus kombinato, elektros stoties, miesto komunalinio ūkio (vandentiekio, kanalizacijos ir kita) atstatymo darbuose, įvairiose Klaipėdoje po karo veikusiose statybinėse organizacijose. Šilutėje ir kitose Klaipėdos krašto vietovėse dislokuoti karo belaisviai dirbo pagalbiniuose žemės ūkiuose, aprūpindami maisto produktais pagrindinę stovyklą Klaipėdoje. Vokietijos kariuomenės belaisvių stovyklos Nr. 57 padalinių išformavimas pradėtas 1947 X 30, galutinai išformuota iki 1948 VII 15.

Arūnė Arbušauskaitė

Vasilijus Safronovas