Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vladimir Toporov

Vladimiras Toporovas, XX–XXI a. rusų kalbininkas.

Toporov Vladimir (Vladimiras Toporòvas) 1928 VII 5Maskvoje 2005 XII 5 ten pat, rusų kalbininkas. 1951 baigė Maskvos universitetą. Nuo 1954 dirbo Rusijos mokslų akademijos Slavistikos ir balkanistikos institute. Žymiausias Maskvos baltistas. Vilniaus universiteto garbės daktaras (1994). Vienas žymiausių prūsų kalbos tyrėjų. Parašė prūsų kalbos etimologinį žodyną Prusskij jazyk: Slovar′, t. 1–5 (1975–1990; A–L raidės). Jame, be etimologijų, aiškino įvairias prūsų kalbos fonetikos, morfologijos, žodžių darybos, mitologijos problemas. Gynė lietuvių kalbos teises. Dėl sovietinės karinės intervencijos į nepriklausomybę atkūrusią Lietuvą įvykių (1991 I 13) atsisakė jam skirtos SSSR valstybinės premijos.

L: Sabaliauskas A. Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija, 2. V., 1982.

Zigmas Zinkevičius

Iliustracija: Vladimiras Toporovas, 1928